WildFit sertifisert coach


Jeg coacher deg igjennom WildFit sine quester og opplæringsløp.

COACHING

Våre liv består av elementer som helse, selvfølelse, relasjoner, jobb, karriere og mange andre temaer. En livscoach jobber med alle disse elementene. Den som ønsker å få coaching, kommer som oftest med et tema han/hun ønsker å jobbe med, men i løpet av prosessen vil flere av personens livsområder bli en del av coachingen.  

Coaching er en prosess som går over tid avhengig av temaet det jobbes med.

I coaching fokuserer vi på hva du vil, dine mål og hvordan du kan oppnå dem. 


WildFit coaching

Jeg coacher og veileder deg gjennom WildFit sin 90 dagers opplæringsløp og har oppfølgingscoaching for livet videre etter de 90 dagene.

Life coaching

Jeg coacher deg når du trenger hjelp til å finne ut av hva du ønsker deg ut av livet. Noen ganger blir vi stående fast i gamle mønstre. Jeg kan hjelpe deg med å se løsninger og veien videre slik at du får mest mulig ut av livet ditt. 

Lifecoaching

Jeg tilbyr en -til- en coaching. Har du gått igjennom WildFit sin 90 dagers quest, enten sammen med meg eller hos andre så gir jeg 20% rabatt. Er du min kollega i togverdenen får du 10% rabatt på coaching hos meg.
En time hos meg varer normalt 90 minutter.
Ønsker du enkelt timer koster det 800 kroner per time. 
Pakke på 5 timer: 3500 kroner.  
Pakke på 10 timer 6000 kroner

Hvorfor velge en pakke på 10 timer? Forskning viser at det tar 21  - 66 dager å forandre en vane. I coachingen vil vi jobbe med å avdekke årsaken til at du for eksempel føler deg fastlåst, jobbe for å få en forståelse av situasjonen, velge strategier og handlinger som gjør at du vil komme deg videre og sette planen ut i handling. Uten handling blir det ingen endring. Selv om du opplever "aha" øyeblikk i coaching timene så er det de små  bevisste handlingene du velger å gjøre i hverdagen din som vil gi den endringen du ønsker deg. Jeg som coach vil følge deg på veien; støtte og veilede deg og ansvarliggjøre deg i forhold til de valgene du tar.  Varige endringer tar tid og min erfaring er at det tar tid å bli kjent og våge å utforske valg og årsaker sammen med et annet menneske.